Во изработката на билборди користиме најсовремена технологија на печатење со резолуции до 2880х2880 дпи и брзина 50 /м2 на час. Во процесот на печатење користиме инфрацрвен грејач за инстантно сушење и употреба. Печатиме со два типа мастила ЕКО Сол и УМС Мутох кои се  врвен Јапонски квалитет. Сертифицирани се со последните светски стандарди за сочувување на околината како и квалитетот на самиот колор, вклучувајќи гаранција за 1 годишна издржливост на боите во соларни услови. Располагаме со повеќе видови на материјали со различен квалитет и намена. Клиентот е секогаш на прво место и со негова консултација и барање ги проектираме материјалите и цената во зависност од намената. Вршиме бесплатна достава во Скопје во текот на истиот ден, во внатрешноста наредниот ден со (50%) попуст нa транспортните услуги.

блу бек стд. 115 г/м2 блу бек пре. 120 г/м2 ситилајт  150 г/м2

постер харт.150 г/м2


ценoвник

Печатиме билборди во сите димензии со максимална широчина на едно парче 1.6 /м2