Офсетна хартија

Кунзрук

Коатирана хартија

Еко хартија

Печатиме брошури во висок квалитет за различни намени

Без разлика дали сте во среден, голем или мал бизнис, најдобар начин да се приближите и претставите на своите клиенти е со јасно изработени , модерно издизајнирани брошури.  За разлика од флаерите кои содржат кратки и строго одбрани информации, брошурите од неколку страни содржат повеке информации, многу повеќе производи и место каде ќе претставите конкретен дел од вашите услуги. Со тоа само ќе ја зголемите информираноста и потребата клиентите да дојдат до вас.