Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Copyright © All rights reserved. Made by Makas IT

Павел Шатев бр.3 Лок.6

1000 Скопје

Центар Р.Македонија

Р.МакедонијаКонтактиреајте не директно.

Тел: +389 2 6140330

Моб: +389 76 701899

Е-мeил: info@makas.biz


Loading...

Бидете во контакт

Пополнете го прашалникот и ќе ви одговориме во рок од 24h

Како да дојдете до нас:

Макас Инженеринг, Макас Ит и Печатницата на Макас се наоѓаат во иста препознатлива зграда веднаш по подвозникот кој е граница помеѓу населба Центар и населба Кисела Вода.

Најбрзо и наједноставно се пристига преку бул. Јордан Мијалков (поранешна ул.Железничка) и бул. Кочо Рацин .

Пристапни сме за доставни возила, а за нашите клиенти и соработници секогаш има место за паркинг.


Работно Време