ВИНСКА АКЦИЈА 4

Печат со фото квалитет 2880x2880 dpi

Максимална широчина од едно парче 3,2м

Белгиско церадно платно со врвен квалитет 550гр.


Во цената не е пресметан 18% ддв

m/2