Офсетна хартија 90 гр

Офсетна хартија 100 гр

Коатирана 120 гр


Печатиме меморандуми со висок квалитет

Дизајнираме, печатиме и изработуваме високо квалитетни меморандуми за целосна професионална комуникација со сите вашите клиенти.Печатот го изведуваме во три мода,  офсетен, ласерски и инккџет во зависност од барањето и цената. Изработуваме ексклузивни меморандуми на 120 гр коатиран материјал за репрезентативни договори. Нема ограничување на количината и вршиме бесплатна ипорака на територија на град скопје.