Големото искуство во проектирање и изведба на нашиот тим и соработници, ни овозможуваат без проблем да испроектираме, изработиме, изведеме и намонтираме голем број на најразлични конструкции кои едноставните работи ги претвараат во уметност.

Од едноставни конструкции како носачи на светлечки реклами, конструкции за церадни платна и билборди, до конструкции за светлечки плафони се до конструкции за големи сериозни објекти.