Класик Плико

Печатиме пликоа целосни и со прозорец

За професионална и оригинална  комуникација со сите вашите клиенти, како и вашите роднини и пријатели, испечатете пликоа со вашите логоа, брендови, генералии , фотографии и најразлични препознатливи белези. Печатиме пликоа во сите стандардни димензии, без прозорец и пликоа со лев и десен прозорец.MKD-ENG-ALB