Фото Хартија 200 г /м2

Капафих 4мм ПВЦ 100 м Биндек + Фото ПВЦ

Фото Хартија / Варолит

Бекпринт Стакло

Плексиглас

Печатиме фотографии и уметнички репродукции на подлога

Разубавете го својот дом и работните простории со оригинални изработени и испечатени слики на професионална подлога. Отпечатените материјали ги нанесуваме машински под висок притисок. Користиме капафиџ, форех, плексиглас, лексан, пресуван картон, ламинатни плочи, иверица, метални лимови. Исто така нанесуваме рачно со светлосно подесување фотографии во дуплех печат на стакло за добивање тродимензионален ефект. На барање на клиентот изработуваме и анимирани тродимензионални налепници како и тотетми во неколку фрејмови. За репродукциите користиме професионални фотоспектрометри како за мониторите на кои работиме така и за печатачите на кои ја изведуваме целата операција. Ве очекуваме …MKD-ENG-ALB