Брендираме возила од секаков вид со печатени и катерирани фолии

Во постапката на брендирање ги користиме најдобрите фолии на светскиот пазар од најпознатите производители Hexis, Grafityp. Ги почитуваме сите зададени стандарди од страна на производителите за печатење ламинирање начин на нанесување. За заштита на печатените површини користиме ламинатни фолии со висок квалитет и УВ заштита за долготрајно сочувување на колорот како и заштита од надворешни влијаниа (физички и хемиски). При процесот на ламинирање користиме пневматски ламинатор со висок потисок. Фолиите кои ги користиме не оставаат лепак при отстранување, а со самото тоа го сочувуваме возилото за ребрендирање по даден период. Исто така имаме широка палета на каст фолии во боја за автомобилско уникатно преслекување со што се постигнува да поседувате единствен примерок со таков дизајн.

MKD-ENG-ALB