Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Copyright © All rights reserved. Made by Makas IT

Павел Шатев бр.3 Лок.6

1000 Скопје

Центар Р.Македонија

Р.МакедонијаЗа нас


Макас Инженеринг е нова фирма на нашиот пазар ако се земат во обзир годините на постоење, но истото не може да се каже за тимот и искуството кое го имаат луѓето кои ја сочинуваат и водат.

Квалитетот, професионалноста и ефикасноста се основните принципи на работа на нашиот тим.

За разлика од повеќето денешни компании, каде работата е сведена на автоматизам и манифактура, бркање на време и пари, во нашата компанија и покрај огромната професионалност во изработката на крајниот производ, секој  се чуствува како човек и наш пријател. Поради тоа нашите клиенти, нашите пријатели го добиваат најдоброто, во најкус можен рок и по најповолни цени.  Тоа е едно од основните правило на нашата компанија.

Макас Инжинеринг се состои од повеке сектори:Една од нашите основните цели е следење на современите трендови на пазарот и нивната имплементација во нашата компанија.

Целосно сме посветени на квалитот во секој сегмент од нашето работење. Ги следиме и извршуваме потребните процедури за врвен квалитет, со цел да стигнеме до конечните резултати, кои ја носат и задржуваат довербата на нашите клиенти.

Макас Инженеринг како компанија е посветена на постојано подобрување на квалитетот на производите и услуите. Од првичниот контакт со клиентот па се до дизајнот, печатењето, доработката и се до местото на испорака и монтажа, Макас Инженеринг обезбедува висок стандард на производ.

Грижа за Животна Средина

Макас Инженеринг се залага за подобрување на животната средина во сите фази на планирање на бизнисот, развој, производство и околината во која престојуваме, работиме и живемее.


Еве уште неколку причини зошто Макас Инженеринг е толку еколошки свесна компанија:


Еколошки бои

Рециклирање на сите одпадоци од хартија, тонери и мастило

Не испарливи органски соединенија

Добродојдени сте со своите милиеници