Брендираме надворешни  зидови, стакленици, пролази, преградни површини

 калдрма

Можеме да избрендираме секоаков вид на вертикални површини кои сакате да ги покриете, искористите за разубавување или маркетинг.Во зависност и барање на клиентот употребуваме најсовремени материјали со долгогодишна трајност како и издржливост на механички влијанија. Да напоменеме дека асфалтните материјали можат да бидат нанесувани врз нерамни површини.

MKD-ENG-ALB

Тех Арт Антискреч ПВЦ Блубек Банерплатно Ламинати